Zastupitelstvo obce a výbory

Zastupitelstvo obce:

Ing. Milan Dalajka - člen zastupitelstva obce (NK) - člen Rady obce

Rudolf Dobiáš - člen zastupitelstva obce (NK) - člen Rady obce

Bc. et Bc. Sabina Dvořáková DiS. - člen zastupitelstva obce (ČSSD) - člen Rady obce

Jindřich Kadrnka - člen zastupitelstva obce (NK)

Josef Kadrnka - člen zastupitelstva obce (NK)

Petr Kerna - člen zastupitelstva obce (NK) - místostarosta obce

Ing. Antonín Kňourek - člen zastupitelstva obce (NK)

Mgr. Romana Kotoučková - člen zastupitelstva obce (NK)

Ladislav Lašák - člen zastupitelstva obce (NK)

Vladimír Machálek - člen zastupitelstva obce (NK)

Jozef Pavlík - člen zastupitelstva obce (NK) 

Aleš Pouzar - člen zastupitelstva obce  (NK)

Milan Štěpán - člen zastupitelstva obce (NK) 

František Vykoukal - člen zastupitelstva obce (NK) 

PhDr. Miroslav Vymyslický - člen zastupitelstva obce - starosta obce

 

Finanční výbor:   předseda - Ing. Antonín Kňourek

                             členové - Ing. Mgr. Jaromír Jedlička, Pavel Kadrnka
                            

Kontrolní výbor: předseda - Jindřich Kadrnka

                           členové - Barbora Mikelová, Vladimír Machálek 

Počasí
krizport moje odpadky czechpoint

Telefon: +420 539 029 370 | email: obec@breziumikulova.cz
oficiální stránky obce Březí

Copyright © 2019 Obec BŘEZÍ, Všechna práva vyhrazena