Územní plán

Územní plán je v tištěné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě v Březí a na Městském úřadě v Mikulově, Odboru stavebním a životního prostředí - dveře č. 233.

Textová část:

Opatření obecné povahy, kterým se vydává ÚP Březí 
Návrh 
Odůvodnění

Grafická část:

Hlavní výkres
Technická infrastruktura - voda, kanalizace
Technická infrastruktura - energetika a spoje
Výkres - veřejně prospěšné stavby, opatření
Výkres základního členění
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Výkres záboru ZPF

Vyhodnocení vlivu na ŽP:

SEA

Počasí
krizport moje odpadky czechpoint

Telefon: +420 539 029 370 | email: obec@breziumikulova.cz
oficiální stránky obce Březí

Copyright © 2019 Obec BŘEZÍ, Všechna práva vyhrazena