Lukáš Blažek
Dnes je čtvrtek 21. 02. 2019
Kulturní akce | 2019

Zveřejnění-záměr uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy -kabelové vedení NN a pojistné skříně pro akci: ,,Březí, lokalita 28 RD u TS RD

19. 2. 2019

Obsah článku

Počasí
krizport moje odpadky czechpoint

Telefon: +420 539 029 370 | email: obec@breziumikulova.cz
oficiální stránky obce Březí

Copyright © 2019 Obec BŘEZÍ, Všechna práva vyhrazena