CZECHPOINT a ověřování

Základní informace o projektu Czech POINT:
Ověřené výstupy z Czech POINTu získáte na pracovišti Obecního úřadu Březí.

Pracovní doba kanceláře Obecního úřadu Březí:
Pondělí   08.00 – 17.00 hod.
Úterý     07.00 – 15.30 hod.
Středa   08.00 –  17.00 hod.
Čtvrtek     zavřeno 
Pátek     07.00 – 12.00 hod.

Polední přestávka: 12.00 - 13.00 hod.

Co je to Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
  • Registr živnostenského podnikání pro fyzické osoby
  • Registr živnostenského podnikání pro právnické osoby
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů
  • Bodové hodnocení osoby
  • Registr účastníků provozu MA  ISOH

Ceník:

   Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
   Obchodní rejstřík 100,- Kč  

50,- Kč  

   Živnostenský rejstřík

100,- Kč   50,- Kč  
   Katastr nemovitostí 100,- Kč   50,- Kč  

   Rejstřík trestů

100,- Kč   0,- Kč  


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

   Obchodní rejstřík    IČ subjektu
   Živnostenský rejstřík    IČ podnikatele / fyzické osoby
   Katastr nemovitostí    Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

– Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká.
K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. 
Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

- Výpis bodového hodnocení osoby:
O výpis může požádat osoba, které se výpis týká. Totožnost žadatele se ověřuje na základě předloženého platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad) nebo také zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci.

Počasí
krizport moje odpadky czechpoint

Telefon: +420 539 029 370 | email: obec@breziumikulova.cz
oficiální stránky obce Březí

Copyright © 2019 Obec BŘEZÍ, Všechna práva vyhrazena